Home > ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

หลักการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องหรือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษหรือที่เรียกกันว่า แกรมม่า นั้นเป็นเรื่องสำคัญในการแต่งประโยคของภาษาอังกฤษมากเลยนะครับ ในเรื่องของการสื่อสารนั้นแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบใหญ่ๆคือการเขียนเพื่อการสื่อสาร และการพูดเพื่อการสื่อสาร ในสองรูปแบบนี้การเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในจะต้องเขียนให้ถูกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อให้การสื่อสารนั้นสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง ส่วนในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนั้นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษจะไม่ค่อยมีผลเท่ากับการเขียน ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆนั้นไม่ชอบการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่เยอะและเข้าใจยากสำหรับหลายๆคน ซึ่งทางเว็บไซต์แห่งนี้ได้ทำการรวบรวมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแล้วแยกไว้อยางชัดเจนว่าเรื่องไหนสมควรที่จะเรียนก่อนหลัง การเรียนเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องและต่อเนื่องนั้นจะทำให้เรานั้นสามารถเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษได้เข้าใจง่ายและรวดเร็วครับ

คำนามภาษาอังกฤษ (Noun) คำนามส่วนประกอบหลักของประโยค

Nouns

สวัสดีครับเพื่อนๆ บทความนี้จะสอนในเรื่องของคํานามภาษาอังกฤษนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนในเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับในบทความนั้นจะบอกลำดับความสำคัญในส่วนประกอบหลักของประโยคภาษาอังกฤษซึ่งคํานามภาษาอังกฤษนั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญในนั้นด้วยนะครับเข้าเรื่องเนื้อหาคำนามเลยแล้วกันนะครับ Read More »

ส่วนประกอบต่างๆของประโยค (Part of Speech) ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบบทความบทสนทนาภาษาอังกฤษ

โครงสร้างต่างๆของภาษานั้นรวยมีส่วนประกอบต่างในรูปแบบของภาษานั้นๆ ในภาษาอังกฤษในส่วนประกอบต่างๆของประโยคภาษาอังกฤษ หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Part of Speech นั้นเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษซึ่งโครงสร้างหรือส่วนประกอบต่างที่เราจะพูดถึงนั้นสามารถแบ่งได้ Read More »