Home > Tag Archives: แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

Tag Archives: แบบทดสอบภาษาอังกฤษ

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ พื้นฐาน Part of Speech ประเภทของคำ

ภาพประกอบเนื่อหาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

สำหรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานชุดนี้เป็นเรื่องของ Part of Speech ซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของคำในแต่ละประเภท ซึ่งแบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้จะทำให้คุณรู้ตัวของคุณเองว่าประเภทของคำทั้งหมด 8 ประเภทนั้น คุณเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ภายในข้อสอบนี้จะมีข้อสอบตั้งแต่พื้นฐานของ Part of Speech ไปจนถึงข้อสอบ Part of Speech ที่มีระดับยากขึ้นการที่เพื่อน Read More »