Home > Tag Archives: ส่วนประกอบต่างๆของประโยค

Tag Archives: ส่วนประกอบต่างๆของประโยค

แบบทดสอบภาษาอังกฤษ พื้นฐาน Part of Speech ประเภทของคำ

ภาพประกอบเนื่อหาแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ

สำหรับแบบทดสอบภาษาอังกฤษพื้นฐานชุดนี้เป็นเรื่องของ Part of Speech ซึ่งเป็นเรื่องของประเภทของคำในแต่ละประเภท ซึ่งแบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดนี้จะทำให้คุณรู้ตัวของคุณเองว่าประเภทของคำทั้งหมด 8 ประเภทนั้น คุณเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหน ภายในข้อสอบนี้จะมีข้อสอบตั้งแต่พื้นฐานของ Part of Speech ไปจนถึงข้อสอบ Part of Speech ที่มีระดับยากขึ้นการที่เพื่อน Read More »

ส่วนประกอบต่างๆของประโยค (Part of Speech) ภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบบทความบทสนทนาภาษาอังกฤษ

โครงสร้างต่างๆของภาษานั้นรวยมีส่วนประกอบต่างในรูปแบบของภาษานั้นๆ ในภาษาอังกฤษในส่วนประกอบต่างๆของประโยคภาษาอังกฤษ หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Part of Speech นั้นเป็นส่วนประกอบพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างประโยคภาษาอังกฤษซึ่งโครงสร้างหรือส่วนประกอบต่างที่เราจะพูดถึงนั้นสามารถแบ่งได้ Read More »