Home > Tag Archives: รวมคำย่อภาษาอังกฤษ

Tag Archives: รวมคำย่อภาษาอังกฤษ

รวมคำย่อภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในการแชทภาษาอังกฤษ

ภาพประกอบ English abbreviation

การพูดคุยในการแชทในส่วนใหญ่เพื่อประหยัดเวลาในการพิมพ์ข้อความนั้นๆเราจะใช้คำย่อกัน ซึ่งคำย่อนั้นมีทุกๆภาษาเลยนะครับ ในภาษาไทยหลายๆคนก็คงอาจจะเคยให้ในเว็บบร์อดต่างๆนะครับ ซึ่งในภาษาอังกฤษก็ย่อมจะมีคำย่อภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าคำย่อส่วนใหญ่นั้นจะใช้สนทนาประเภทพิมพ์แชทหรือพิมพ์ในเว็บบร์อด Read More »