Home > Tag Archives: คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ

Tag Archives: คําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษ

รวมคําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษที่ใช้กันบ่อยๆ

ภาพประกอบบทความบทสนทนาภาษาอังกฤษ

คำคัพท์ต่างๆนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการศึกษาภาษาอังกฤษนะครับ วันนี้ผมมีกลุ่มของคําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษในให้เพื่อนๆได้นำไปฝึกฝนใช้กันนะครับ ซึ่งในคําศัพท์อาชีพภาษาอังกฤษที่ได้นำมานี้เราได้เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี้ออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นคำศัพท์ที่เราจะเจอบ่อยๆหรือใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันของเรา ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นจะเป็นคำศัพท์เพิ่มเติม Read More »